Krok naprzód. Razem.

Linkwork

Koordynator Projektu
Nadzór nad projektami outplacementowymi i restrukturyzacyjnymi pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym. Zapewnienie płynnego przepływu informacji pomiędzy konsultantami i podwykonawcami. Planowanie i ustalanie harmonogramu zadań oraz zarządzanie budżetem projektu. Wymaga pracy pod presją, zorientowania na cel i wysokich umiejętności interpersonalnych.
Trener Kariery
Pomoc klientom w ustalaniu najbardziej efektywnej ścieżek rozwoju zawodowego. Prowadzenie szkoleń z zakresu budowania marki osobistej, szukania pracy, rozmów kwalifikacyjnych. Dbanie utrzymanie ustalonego tempa i kierunku podejmowanych działań na rynku pracy. Promocja klientów u potencjalnych pracodawców.
Analityk Danych
Rozwój i aktualizacja baz danych, analiza trendów makro i mikroekonomicznych. Monitorowanie wskaźników biznesowych i raportowanie danych operacyjnych. Wsparcie przy przygotowaniu strategii i planów marketingowych firmy.
To apply for a job please use contact form and attach your CV

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest E4D Sp. z o.o. z siedzibą w 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 13 lok. 52. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te , o których mowa w przywołanej ustawie, jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Book Consultation